Vitesco Technologies
 • Společnost
 • Tisk
 • Řešení
 • Trendy
 • Kariéra
 • Investoři
 • CZ
 • Společnost
 • O nás
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodavatelé
 • Projekty EU
 • Brand Portal
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodržování předpisů - Compliance
 • Vitesco Technologies Kontakty
 • Tisk
 • Kontakty
 • Společnost Vitesco Technologies otevře v Česku nový závod za 4,7 miliardy. V první fázi zaměstná 150 lidí Kontakty
 • Řešení
 • Elektrifikace
 • Spalovací technologie
 • Za hranicemi
 • Portfolio produktů
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Kontakty
 • Trendy
 • Kontakty
 • Trendy Kontakty
 • Kariéra
 • Nabídka práce
 • Kontakty
 • Pomozte nám utvářet zítřek. Nyní. Kontakty
 • Investoři
 • Kontakty
 • Investoři Kontakty
  Vitesco Technologies
  Oznámení o ochraně osobních údajů

  Vitesco Technologies Group AG zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s tím, že využíváte tuto webovou stránku v souladu s platnými právními předpisy.


  1. Obecné

  Osobní údaje, které jste zadali, jsou shromažďovány, zpracovávány a používány společností Vitesco Technologies Group AG za účelem kontaktu s vámi. Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, mohou být údaje předány společnostem, které jsou přidružené k Vitesco Technologies Group AG podle §15 a násl. německého zákona o akciových společnostech, jak je stanoveno v Závazných firemních pravidlech společnosti Vitesco Technologies Group AG.

  Je-li to přípustné a/nebo předepsané zákonem, mohou být údaje vyhodnocovány pro účely vykazování (např. statistiky).

  Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas).

  Při zajišťování poskytování technické podpory předáváme údaje našim poskytovatelům služeb, com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover. Tito poskytovatelé služeb shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje v našem zastoupení pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (na základě dohody o zpracování osobních údajů, nebo pokud je poskytovatel služeb mimo EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU). 

  V souladu se zákonnými ustanoveními jsou všechny Vaše osobní údaje považovány za přísně důvěrné.


  2. Shromažďování a zpracování údajů

  Společnost Vitesco Technologies GmbH uchovává osobní údaje týkající se uživatelů svých webových  sránek  pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut souhlas. Jediné údaje, které se ukládají, se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, použití kurzoru na webu, použitých funkcí stránek a názvu webových stránek, ze kterých uživatel přišel na webové stránky společnosti Vitesco Technologies Group AG. IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni země. Vitesco Technologies GmbH  tyto informace používá k měření aktivity na webu, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek.  

  Osobní údaje uživatele se používají výlučně k vyřizování dotazů v rámci uděleného souhlasu nebo v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. Na základě právních požadavků společnost Vitesco Technologies zavedla globální, jednotná a vnitřní pravidla ochrany osobních údajů (Závazných firemních pravidlech) upravující ochranu Vašich osobních údajů. 

  Vitesco Technologies Group AG ukládá údaje vložené do webových stránek a/nebo údaje poskytnuté pro daný proces, například jméno, společnost, e-mail, adresu a telefon pouze pro účely osobní komunikace s Vámi. Údaje jsou uchovávány a/nebo používány výhradně za účelem zpracování dotazu / zájmu / účasti v soutěži. Vaše údaje jsou vymazány po dokončení zpracování Vašeho dotazu/zájmu, pokud toto vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.


  3. Práva subjektu poskytujícího údaje

  3.1 Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt poskytující údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

  • Práva na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR 
  • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
  • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
  • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
  • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR

  Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo [at-sign] vitesco.com nebo poštou na adresu správce údajů s dodatkem "Pověřenec pro ochranu osobních údajů (osobní)".

  Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost nebo se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje každého orgánu EU pro ochranu údajů naleznete na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

  3.2 V souladu s článkem 7 (3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu Vitesco Technologies Group AG, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg nebo zasláním e-mailu na adresu contact@vitesco.com.

  3.3 Vždy můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů písemně (včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: dataprotection@vitesco.com


  4. Ochrana uložených osobních údajů

  Naše společnost a naši subdodavatelé používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována a přizpůsobována podle nejnovějších technologií. Za předpokladu, že údaje jsou nešifrované, mohou být potenciálně prohlíženy třetími stranami. Z tohoto důvodu bychom rádi zdůraznili, že pokud jde o přenos údajů prostřednictvím internetu (např. e-mailem), bezpečný přenos nelze zaručit. Citlivé údaje by tedy neměly být přenášeny vůbec nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Pokud přistupujete ke stránkám a souborům a budete požádáni o zadání osobních údajů, upozorňujeme, že přenos těchto údajů přes internet nemusí být bezpečný a že existuje nebezpečí, že je mohou prohlížet a manipulovat jimi neoprávněné osoby.


  Soubory cookie (malé textové soubory)

  Při návštěvě naší webové stránky mohou být informace uloženy ve Vašem počítači formou souborů cookie. Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění fungování webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě Vašeho souhlasu (viz Zásady pro používání souborů cookie). V nastavení prohlížeče si také můžete zvolit, že soubory cookie přijímat nebudete. Mějte však prosím na paměti, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí těchto webových stránek.


  NÁSTROJ WEBOVÉ ANALYTIKY PIWIK PRO

  Tyto internetové stránky využívají Piwik PRO Analytics of Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wroclaw, Poland ("Piwik PRO"). Piwik PRO Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Piwik PRO Analytics a tam jsou ukládány.

  IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Piwik PRO Analytics nebude propojena s jinými údaji u společnosti Piwik PRO Analytics.

  Soubory cookie jsou na našich stránkách ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného programu prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek.


  YOUTUBE

  Tyto webové stránky, z nichž jsou videa vložena prostřednictvím iFramingu, provozuje služba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

  Kliknutím na videa toto bude označeno logem YouTube. Oznámení o ochraně osobních údajů YouTube naleznete zde.

  Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými videi, Internet Explorer nevytvoří automaticky odkaz na server v příslušné síti. Kliknutím na vložené video udělujete svůj souhlas s komunikací s výše uvedeným webem a umístěním souborů cookie tímto webem. Kliknutím na vložené video budou informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, automaticky předány výše uvedenému provozovateli webových stránek a výše uvedenou webovou stránkou budou umístěny soubory cookie.
  Pokud jste přihlášeni na výše uvedené webové stránky při návštěvě našich webových stránek, přenášená data budou přidružena k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li zabránit tomu, aby síť tímto způsobem spojila informace s Vaším uživatelským účtem, odhlaste se z příslušné sítě před kliknutím na příslušné video.

  I když nejste zaregistrováni jako člen výše uvedené webové stránky nebo momentálně nejste přihlášeni, mohou být Vaše osobní údaje po kliknutí na příslušné video uloženy provozovatelem výše uvedeného webu. Nemáme žádný vliv na umístění souborů cookies třetích stran a na rozsah a obsah údajů shromážděných výše uvedenými webovými stránkami nebo na to, jak jsou tyto údaje používány. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů výše uvedených webových stránek.


  INFORMACE O EXTERNÍCH ODKAZECH

  Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky patřící třetím subjektům, nad jejichž obsahem nemáme žádnou kontrolu. Proto za tento obsah nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel dané stránky. Možná porušení právních předpisů na odkazovaných stránkách byla ověřena v době, kdy byly odkazy vytvořeny. V době vytvoření odkazů nebyl žádný nezákonný obsah zjištěn. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního poukazu na porušení právních předpisů možná. V případě, že bude shledáno jakékoliv porušení zákona, budou příslušné odkazy odstraněny.

  Kontakty Zásady používání souborů cookie Oznámení o ochraně osobních údajů Právní upozornění Oznámení o webu