Vitesco Technologies
 • Společnost
 • Tisk
 • Řešení
 • Trendy
 • Kariéra
 • Investoři
 • CZ
 • Společnost
 • O nás
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodavatelé
 • Projekty EU
 • Brand Portal
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodržování předpisů - Compliance
 • Vitesco Technologies Kontakty
 • Tisk
 • Kontakty
 • Společnost Vitesco Technologies otevře v Česku nový závod za 4,7 miliardy. V první fázi zaměstná 150 lidí Kontakty
 • Řešení
 • Elektrifikace
 • Spalovací technologie
 • Za hranicemi
 • Portfolio produktů
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Kontakty
 • Trendy
 • Kontakty
 • Trendy Kontakty
 • Kariéra
 • Nabídka práce
 • Kontakty
 • Pomozte nám utvářet zítřek. Nyní. Kontakty
 • Investoři
 • Kontakty
 • Investoři Kontakty
  Vitesco Technologies
  Projekty EU

  Popis projektu:

  Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit R&D centra v Ostravě. Výzkumně inovačních kapacity budou zaměřeny především na různé typy senzorů používaných u pohonných jednotek pro osobní i nákladní automobily.

  Lokace:

  • Ostrava

  Realizace:

  25.10.2020 – 30.6.2023

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

  V rámci projektu Rozšíření kapacit VAcentra VITESCO TECHNOLOGIES byly pořízeny následující technologie na nichž je možné provádět uvedené testy:

  Pořízená technologie                                                             Nabízené testy

  Teplotní šokové komory  60, 120, 300 litrů                                Testování výrobků vystavených teplotním šokům rychlým přejížděním z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou

   

  Teplotní komory 110 litrů                                                         Testování výrobků v různých teplotách

   

  Omývací komora s Arizona testem 800 litrů                              Simulace působení stříkající vody v zimním prostředí, popř. rychlé ochlazení, včetně testu působení prachu. 

   

  Klimatické komory – 64, 180, 270, 600 litrů                               Testování výrobků v různých teplotách a různé úrovně vlhkosti vzduchu 

   

  Teplotní komora pro močovinu 480 litrů                                    Testování výrobků kontaminovaných močovinou v různých teplotách

   

  Korozní komora (Salt spray) – 400, 500 litrů                              Simulace působení slané vody na testovaný výrobek

   

  Vibrační stolice                                                                        Vibrační namáhání výrobku při různých frekvencí vibrací 

   

  Anechoická komora pro EMC testování                                    Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) kdy se elektromagnetické vlnění šíří vzduchem. 

   

  Stíněná EMC komora pro testování EMC kompatibility              Kovová komora bránící průchodu elektromagnetického vlnění. Je potřebná k vytvoření vhodných podmínek pro zkoušky elektromagnetické kompatibility kontaktními metodami a metody ESD odolnosti 

   

  Zařízení pro kalibraci ESD pulsů                                               Sestava přístrojů a zařízení potřebných pro provádění měření v anechoické a stíněné komoře 

   

  Tvrdoměr pro kovy                                                                  Testování tvrdosti materiálu

   

  CT scanner                                                                             Neinvazní 3D skenování výrobků

   

  SIR tester - surface insulation resistence tester                         Standardizované testy povrchového elektrického odporu testovaných vzorků

   

  Simulátor AutoWave pro testování dle normy LV 124                 Simulaci napájení z baterií v automobilovém průmyslu pro provádění měření v anechoické a stíněné komoře 

   

  Systém pro testování odolnosti vůči                                         Potřebné hardwarové a softwarové vybavení k automatickému provádění a vyhodnocování

  elektromagnetickému poli (EMC testování)                                požadovaných měření vyzařování a odolnosti 

   

  FRF analýza s jedním laserovým snímačem                              Experimentální modální analýza je založena na určení frekvenční odezvové funkci

   

  Měřící přijímač (EMC)                                                               Měření a zpracování elektromagnetického vlnění (rušení) při zkouškách elektromagnetické kompatibility 

   

  Teplotní lázeň                                                                          Zařízení pro testování výrobků při různých teplotách ve vodní lázni 

   

  Na této podpořené výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumným účelům a podle našich kapacitních možností. 

  Využívání této infrastruktury třetími osobami se řídí interní směrnicí č. CA 1014185-01

  Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte :

  Josef Vlk

  tel.: +420 731 452 002

  e-mail: Josef.vlk@vitesco.com 


  Evropskou unií

  POPIS PROJEKTU:

  V období let 2021–2023 společnost Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. v rámci projektu „Zavedení výroby sdružené řídící jednotky pro elektromobily (One box)“ zavedla výrobu zcela nového výrobku v podobě sdružené řídící jednotky pro BEV a PHEV (One box) včetně inovované technologie výroby. Jedná se o unikátní řešení navržené a vyvinuté v rámci vlastních aktivit skupiny Vitesco Technologies. Projekt byl realizován ve výrobních prostorách společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm.

  Cílem projektu bylo uvedení tohoto zcela unikátního produktu na trh, což významně posunulo orientaci společnosti směrem k ekologickým technologiím a umožnilo jí vstup na dynamicky rostoucí trh elektro-mobility. Uvedení tohoto produktu do výroby přispělo k elektrifikaci osobních a nákladních vozidel a přispělo tak ke snižování zátěže životního prostředí, a to především z pohledu snížení produkovaných emisí CO2. Projekt podpořil přechod k mobilitě s téměř nulovými emisemi, jež je dlouhodobým cílem Evropské Unie.

  LOKACE:

  Frenštát pod Radhoštěm

  REALIZACE:

  2021 – 2023

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu Inovace – Výzva VIII.


  Evropskou unií

  POPIS PROJEKTU:

  V období let 2022 – 2024 společnost Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. v rámci projektu „DIGITÁLNÍ PODNIK ve společnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.“ pořídila logistickou / manipulační techniků a současně pořídila nejnovější generaci síťových přepínačů (switchů). Projekt byl realizován ve výrobních prostorách společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm a Trutnově.

  Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., jako výrobce a dodavatele komponent pro automobilový průmysl. V rámci projektu je pořízena autonomní inteligentní manipulační technika, která vede k optimalizaci logistických procesů a rozšíření kapacity stávajících provozoven zrychlením materiálových a výrobních procesů a k posílení kybernetické bezpečnosti. 

  LOKACE:

  Frenštát pod Radhoštěm a Trutnov

  REALIZACE:

  2022 – 2024 

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy – Digitální podnik - I. Výzva


  NPO
  Kontakty Zásady používání souborů cookie Oznámení o ochraně osobních údajů Právní upozornění Oznámení o webu