Vitesco Technologies
 • Společnost
 • Tisk
 • Řešení
 • Trendy
 • Kariéra
 • Investoři
 • CZ
 • Společnost
 • O nás
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodavatelé
 • Projekty EU
 • Brand Portal
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodržování předpisů - Compliance
 • Vitesco Technologies Kontakty
 • Tisk
 • Kontakty
 • Společnost Vitesco Technologies otevře v Česku nový závod za 4,7 miliardy. V první fázi zaměstná 150 lidí Kontakty
 • Řešení
 • Elektrifikace
 • Spalovací technologie
 • Za hranicemi
 • Portfolio produktů
 • Kontakty
 • Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Vitesco Technologies Kontakty
 • Trendy
 • Kontakty
 • Trendy Kontakty
 • Kariéra
 • Nabídka práce
 • Kontakty
 • Pomozte nám utvářet zítřek. Nyní. Kontakty
 • Investoři
 • Kontakty
 • Investoři Kontakty
  Vitesco Technologies
  Právní upozornění

  Využívání webových stránek; ručení za výrobky

  Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou nezávazné a jsou k dispozici pouze pro informační účely. Mají jen informativní charakter a nepředstavují nabídky ve smyslu aplikovatelných zákonných ustanovení; bližší informace a smluvní podmínky si lze vyžádat u příslušných smluvních prodejců. Na základě informací uvedených na webu nemůže vzniknout smluvní vztah, pokud jde o zde prezentované zboží.

  Informace uvedené na těchto webových stránkách a také výrobky a služby popsané v těchto informacích mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení ze strany společnosti Vitesco Technologies GmbH. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahují webové stránky společnosti  Vitesco Technologies žádné garance nebo údaje o vlastnostech, za které by společnost Vitesco Technologies GmbH ručila, ať už explicitně či implicitně, a to ani pokud se jedná o aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu těchto informací.

  Společnost Vitesco Technologies GmbH nepřebírá v souvislosti se svými webovými stránkami žádné ručení. Vylučujeme ručení za jakékoliv přímé či nepřímé škody, požadavky na náhradu škody, následné škody jakéhokoliv druhu a právního důvodu, které vznikly v důsledku vašeho přístupu nebo využívání webových stránek, zvláště pak zanesením virů do vašeho počítačového systému.

  Pro opodstatněnost a dodržení závazků a záruk společnosti Vitesco Technologies GmbH za výrobky a služby firmy  Vitesco Technologies jsou rozhodující výhradně příslušná uzavřená smluvní ujednání s ohledem na platnou verzi všeobecných obchodních podmínek společnosti Vitesco Technologies GmbH.


  Upozornění na externí odkazy

  Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, u nichž nemáme žádný vliv na obsah. Proto také nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za takový další obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránky je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly v době vytváření odkazů zkontrolovány ohledně případného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl zjištěn v okamžiku vytvoření odkazů. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního náznaku porušení právních předpisů. Okamžitě odstraníme příslušné odkazy, pokud se zjistí, že porušují jakýkoli právní předpis.


  Celosvětová dostupnost výrobků

  Tento web může obsahovat informace o výrobcích společnosti  Vitesco Technologies, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Přítomnost takovýchto informací na tomto webu neznamená, že má společnost Vitesco Technologies GmbH v úmyslu deklarovat celosvětovou dostupnost příslušných výrobků. Chcete-li se dozvědět více o budoucích záměrech společnosti o výrobcích, které ještě nemáte k dispozici, informujte se prosím u svého prodejce nebo zástupce společnosti  Vitesco Technologies.


  Značky a autorská práva

  Značky a loga (dále jen „značky“), které jsou zobrazeny na těchto webových stránkách, jsou majetkem společnosti  Vitesco Technologies nebo jejích dceřiných společností. Žádnou z informací uvedených na tomto webu nelze vykládat jako poskytnutí licencí nebo značek. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti  Vitesco Technologies. Neoprávněné použití těchto značek je nejpřísněji zakázáno. Společnost  Vitesco Technologies bude po celém světě prosazovat svá práva na duševní vlastnictví v rozsahu aktuálně platných zákonů.

  Společnost  Vitesco Technologies nebo její dceřiné společnosti jsou autory fotografií a ilustrací („děl“) uvedených na těchto webových stránkách; společnost  Vitesco Technologies je oprávněna využívat díla, která jsou chráněna autorskými právy. Pokud to na těchto webových stránkách není výslovně povoleno, žádná z informací na této webové stránce nesmí být chápána jako poskytnutí licencí na tato díla. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti  Vitesco Technologies. Neoprávněné využívání těchto děl je přísně zakázáno. Společnost Vitesco Technologies GmbH bude v rozsahu aktuálně platných zákonů celosvětově prosazovat svá autorská práva.

  Kontakty Zásady používání souborů cookie Oznámení o ochraně osobních údajů Právní upozornění Oznámení o webu